Waarom Kapitaal Nederlands?

Waarom Kapitaal Nederlands?
Kapitaal Nederlands biedt een complete leergang Nederlands voor het gehele vmbo en de onderbouw van havo en vwo. De leerstof sluit aan bij de eisen van de referentiekaders en de examens. Daarnaast, en dat maakt ons uniek, wil de methode de docent helpen de christelijke identiteit in de les te verwerken.
"Gelukkig hebben we taal. Een wereld zonder taal kunnen we ons niet voorstellen.
Taal is voor ons onmisbaar. Door taal maken we contact met anderen.
Zonder taal zouden we daarom erg eenzaam zijn.
God heeft in de schepping woorden gegeven zodat wij die kunnen gebruiken om te
praten en te schrijven. Taal is dus een gave van God.
Door de taal is alles ontstaan. In Genesis 1 schept God de hemel en de aarde door
alleen maar te spreken."
Kapitaal Nederlands KGT1, Thema 1, paragraaf Taalrijk

Over Kapitaal Nederlands

Kapitaal Nederlands laat zich omschrijven met een aantal kernwoorden:
  • Thematische opbouw
  • Integratie van vaardigheden
  • Biedt handvatten voor persoonsvorming
  • Invulbaar leerwerkboek voor BB
  • Ondersteunt de docent bij het aanbrengen van een christelijk perspectief
  • Eigentijds
  • Gebaseerd op wettelijke kaders (referentiekaders, exameneisen)
Meer weten? Bekijk het lesmateriaal of lees meer over de opzet van de methode.

Bekijk lesmateriaal

Waar mag het naartoe

* = Verplicht veld
al 307 keer aangevraagd
is een product van:

Contact

Vragen? Neem contact op.
© 2024 Driestar Educatief  - Disclaimer - Website realisatie door Vanderperk Groep