Uitgangspunten

Naast de identiteit zijn kernwoorden bij deze methode ‘thematisch’ en ‘geïntegreerd’.

Thema’s
Ieder deel is opgebouwd in zes thema’s (bijvoorbeeld ‘Vrijheid’ of ‘Helden’). Binnen het thema zijn de vaardigheden gestructureerd in paragrafen, die allemaal teruggrijpen op dat thema:
 • Fictie
 • Taalrijk
 • Leesvaardigheid
 • Woordenschat
 • Schrijfvaardigheid
 • Spreek- en luistervaardigheid
 • (Taalverzorging)
 • Projectopdracht
Het thema eindigt met een creatieve projectopdracht die aansluit bij het thema en waarin verschillende geleerde vaardigheden aan bod komen.

paragrafen


Thema’s en modules
Bij KGT en HV is Taalverzorging (Spelling en Grammatica) modulair. Deze module staat achter de zes thema’s in het boek. Bij BB is Taalverzorging als paragraaf opgenomen in de thema’s.
De methode is thematisch opgebouwd, maar de indeling in paragrafen maakt ook (deels) modulair werken mogelijk.

Overige didactische kenmerken
 • Iedere paragraaf begint met leerdoelen (geformuleerd in waarneembare handelingswerkwoorden) en eindigt met een reflectieopdracht.
 • Differentiatie wordt ondersteund door verdiepingsopdrachten voor de leerlingen (gemarkeerd met een sterretje) en suggesties in de handreiking.
 • De methode bevordert lezen in het algemeen en met name dieplezen en kritisch lezen. Teksten worden zoveel mogelijk aangeboden in authentieke opmaak.
 • De methode is docentgestuurd en biedt ruimte om leerlingen in meerdere of mindere mate zelfstandig te laten werken. De methode bevat opdrachten die samenwerkend leren bevorderen.
 • De methode bevordert formatief toetsen.

didactische kernmerken


Integratie
Wie taal gebruikt, zet geen losse taalvaardigheden in. De methode is daarom ook gericht op de samenhang tussen de verschillende vaardigheden. De inhoudelijke integratie is zichtbaar in het feit dat de woorden bij Woordenschat afkomstig zijn uit de teksten van Fictie en Leesvaardigheid en dat Lees- en Schrijfvaardigheid sterk samenhangen. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan moeilijke woorden die worden toegepast in een schrijfopdracht of theorie bij Taalrijk die wordt geïllustreerd met een fragment uit de paragraaf Fictie.

integratie

Vragen? Advies nodig?

J.M. (Annemarie) Nobel MA
Projectleider Kapitaal Nederlands
Onderwijsadviseur VO
Contact
is een product van:

Contact

Vragen? Neem contact op.
© 2024 Driestar Educatief  - Disclaimer - Website realisatie door Vanderperk Groep